Je privacy

Op deze site worden geen 'track & trace cookies' gebruikt. Je wordt dus nooit lastiggevallen met advertenties omdat je deze site hebt bezocht.

Auteursrecht

Je mag (delen van) de tekst gebruiken, zonder daar eerst toestemming voor te vragen.
Voorwaarde daarbij is wel dat je de bron vermeldt met, als het kan, een link naar de website.

Afbeeldingen

Alle illustraties op deze site zijn eigendom van Cornelie Gogelein en worden door het auteursrecht beschermd. Je mag onder geen enkele voorwaarde illustraties van de site downloaden, kopiëren of anderszins gebruiken zonder daar vooraf toestemming voor te vragen. 

Proclaimer

Je mag er van uitgaan dat de inhoud op deze site correct is. Ik doe mijn best de site up-to-date te houden.

Kom je iets tegen dat volgens jou niet klopt? Neem dan even contact op. Dan kijken we hoe we dat kunnen verbeteren